Bc. Matej Ondrejka

Diplomová práce

Diurnálny index u pacientov kardiovaskulárnej rehabilitácie a zdravých osôb s kombinovaným tréningom

Diurnal index in patients with cardiovascular rehabilitation and healthy persons with combined training
Abstract:
The aim of diploma thesis was to evaluate the effect of physical exercise on variability of blood pressure during day and night. The study was attended by 20 healthy persons and 53 patients who exercised 1-3 times per week. Blood pressure was monitored 7 days in all participants. From the measurement we calculated the values of diurnal index for the whole week, for days with exercise and for days without …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť vplyv pohybovej aktivity na variabilitu krvného tlaku behom dňa a noci. Štúdie sa zúčastnilo 20 zdravých osôb a 53 pacientov, ktorý behom týždňa cvičili 1-3 krát. Všetkým osobám bol 7 dní monitorovaný krvný tlak. Z nameraných hodnôt sme stanovili hodnoty diurnálneho indexu za celý týždeň, za dni s cvičením a dni bez cvičenia, ktoré sme medzi sebou štatisticky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta