Martina Kanderová

Bakalářská práce

Zero Waste Hotel Concept in the Czech Republic

Koncept hotela s nulovým odpadom v Českej republike
Anotace:
Hlavným cieľom bakalárskej práce je zdokonaliť koncepciu hotela s nulovým odpadom s dôrazom na environmentálny pilier, navrhnúť a interpretovať odporúčania vybranému hotelu s názvom Kolej Akademie, ktorý pôsobí v českom hotelovom priemysle. Prehľad literatúry poskytuje hlbší pohľad na danú oblasť spoločenskej zodpovednosti firiem a obežného hospodárstva, ktoré je nevyhnutné pochopiť. Metodika sa týka …více
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis is to improve the concept of the zero waste hotel with an emphasis on the environmental pillar, to propose and interpret recommendations to the university hotel named the Academy Hall which is operating in the Czech hotel industry. The literature review provides deeper insight in the given fields of Corporate Social Responsibility and Circular Economy which are vital …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta