Bc. Ondřej Zobač, Ph.D.

Master's thesis

Fázová a termická analýza slitin soustavy Sb-Sn-Zn

Phase and Thermal Analyse of alloys of system Sb-Sn-Zn
Abstract:
Slitiny soustavy prvků Sb-Sn-Zn byly připraveny z čistých kovů přetavením za sníženého tlaku v ampulích z křemenného skla. Složení slitin bylo voleno tak, aby rovnoměrně pokrývalo fázová pole ve sledovaném fázovém diagramu Sb-Sn-Zn. Vzorky slitin byly analyzovány metodou DTA na kalorimetru firmy Netzsch STA 409. Experimentální DTA křiky byly vyhodnoceny standardní metodou za použití programu „NETZSCH …more
Abstract:
The Sb-Sn-Zn alloys were remelted from pure metals under vacuum in quartz ampoules. The overall alloy compositions cover evenly the phase fields of the ternary phase diagram. Alloy samples were analyzed by DTA method inside Netzsch STA 409 calorimeter. The experimental DTA curves were evaluated using standard tools of software called "NETZSCH Proteus Thermal Analysis". The experimental alloys after …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2012
  • Supervisor: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Chemistry / Physical Chemistry

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.