Alena Dostálová

Bakalářská práce

MOŽNOSTI PÉČE O NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÉ. VÝZNAM DOPROVÁZENÍ V PROCESU UMÍRÁNÍ A SMRTI

CARE OF THE TERMINALLY ILL. IMPORTANCE OF ACCOMPANYING IN THE PROCESS OF DYING AND DEATH
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce pojednává o vybraných možnostech péče o nevyléčitelně nemocné a významu doprovázení v procesu umírání a smrti. V teoretické části práce definuji pojmy týkající se této problematiky. Stěžejními popsanými pojmy jsou umírání, hospicová a paliativní péče, doprovázení umírajících a péče o pozůstalé.Pro výzkumné šetření jsem využila metodu kvalitativního výzkumu s využitím techniky …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2016
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB8306

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 19. 5. 2016
 • Vedoucí: prof. PhDr. Jana Levická, Ph.D.
 • Oponent: doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Ústav sociální práce

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 7dlpgr 7dlpgr/4
30. 5. 2016
Složky
Soubory
Kohout, J.
31. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.