Bc. Peter Nosáľ

Diplomová práce

Dobývání znalostí z odpovědníků

Data mining in on-line tests
Abstract:
Goal of thesis is to design and implement application, based on existing tools (system DŽEMUj), which will allow teachers to use data mining and visualizations of student's results.
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je navrhnúť a vytvoriť aplikáciu, na základe existujúcich nástrojov (systém DŽEMUj) ktorá umožní vyučujúcim získavanie znalostí a vizualizovanie výsledkov študentov.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Kosina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy