Bc. Rastislav Škvarka

Diplomová práce

Marketingový mix spoločnosti PAUL

Marketing mix of company PAUL
Abstract:
The main aim of the master thesis is to analyze the marketing mix of the company PAUL Czech Republic, exclusively owned by the company HDS Retail CZ Inc. Company PAUL is a medium-sized company producing and selling French bakery and pastry products within the Czech Republic. Moreover, thesis analyses individual parts of the marketing mix, describes and emphasizes the strengths and weaknesses of the …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce je podrobná analýza marketingového mixu spoločnosti PAUL Česká republika, ktorý je výhradne vlastnený spoločnosťou HDS retail CZ a.s. Spoločnosť PAUL je stredne veľká firma zaoberajúca sa výrobou a predajom francúzskeho pečiva v Českej republike. Hlavným cieľom práce je analyzovať jednotlivé body marketingového mixu, popísať a zdôrazniť silné a slabé stránky spoločnosti, …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství