Bc. Kateřina Chvátalová

Bakalářská práce

Procesní a personální audit ve veřejné správě

Procedural and personnel audit in public administration
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je problematika personálního a procesního řízení ve veřejné správě se zaměřením na problematiku procesních a personálních auditů. První část je zaměřena na vymezení terminologie z oblasti veřejné správy a na přístupy k řízení ve veřejné správě. Ve druhé části je blíže charakterizované procesní řízení a řízení lidských zdrojů v souvislosti s audity ve veřejné správě. Třetí …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is the issue of personnel and process management in public administration with a focus on process and personnel audits. The first part focuses on defining terminology in the field of public administration and management approaches in public administration. In the second part is further characterized process management and human resource management in connection with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta