Bc. Matej Hropko

Bachelor's thesis

Význam genomiky, transkriptomiky a proteomiky pro určení molekulárních podskupin meduloblastomu

Importance of genomics, transcriptomics and proteomics in determining medulloblastoma molecular subgroups
Abstract:
Medulloblastoma is a highly aggressive pediatric brain tumor. Despite advances in treatment, 10 % of all cancer related deaths are caused by this malignancy. Intensive treatment is necessary, however, it has negative side effects that affect patient's quality of life. Therefore a risk stratification is very important for determination of the treatment intensity. The risk is defined according to patient …more
Abstract:
Meduloblastóm je vysoko agresívny detský mozgový nádor, ktorý je aj cez pokroky v liečbe stále príčinou úmrtí približne desať percent všetkých detí, ktoré umierajú v dôsledku nádorového ochorenia. Intenzívna liečba má často trvalé následky, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu ďalšieho života. Je preto dôležité stanoviť u každého pacienta mieru rizika a z nej vyplývajúcu intenzitu liečby. V súčasnosti …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Marta Nekulová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics

Theses on a related topic