Bc. Vladislav Štětina

Bakalářská práce

PR jako součást nákupního rozhodování spotřebitele

PR as part of the purchasing decisions of consumers
Anotace:
Cílem bakalářské práce je posoudit public relations společnosti ČEZ a analyzovat následný vliv vzniklé krizové situace tzv. komanda ČEZ na nákupní rozhodování spotřebitele. V teoretické části jsou definovány pojmy, které čtenáře obeznámí s charakteristikou public relations, veřejného mínění, image společnosti, nákupního chování a rozhodovacího procesu spotřebitele. Dále se bakalářská práce věnuje jednotlivým …více
Abstract:
The main purpose of this study is to evaluate public relations of ČEZ Group power company and to analyse the subsequent effect of the crisis situation called ČEZ “commando“, on consumer purchasing decisions. The theoretical part focuses on the characteristic of basic terms such as: public relations, public opinion, corporate image, shopping behaviour and consumer decision-making process. Another part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní