Mgr. Eva Straňáková

Rigorózní práce

Vlastnosti a viskozita pryskyřic založených na bisfenolu A s ohledem na podnikovou praxi

Properties and viscosity of bisphenol-A based epoxy resins with respects to production praxis
Anotace:
Tato práce byla zaměřena na vývoj metody pro predikci viskozity směsí epoxidových pryskyřic na bázi bisfenolu A v závislosti na složení směsi a její teplotě. Tato metoda by měla být použitelná ve výrobní praxi v podnicích, které tyto pryskyřice zpracovávají, a usnadnit tak vývoj laminačních směsí, lepidel, kompozitů i licích směsí.
Abstract:
This study was focused on the development of a method for bisphenol-A based epoxy resins viscosity predictions dependent on the mixture composition and temperature. This method shall be used in the production praxis of companies dealing with epoxy resins processing and should make the development of laminating mixtures, adhesives, composites and casting compounds easier and more effective.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 12. 2011
  • Oponent: prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc., doc. Ing. et. Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Chemie / Chemie životního prostředí

Práce na příbuzné téma