Ing. Veronika Velká

Bakalářská práce

Sportovní událost a rozvoj cestovního ruchu v destinaci - případová studie Nové Město na Moravě

Sport event and tourism development in a destination - case study Nové Město na Moravě
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Sportovní událost a rozvoj cestovního ruchu v destinaci – případová studie Nové Město na Moravě“ je posouzení, zda sportovní událost iniciuje rozvoj cestovního ruchu v destinaci. První část je zaměřena na teoretická východiska rozvoje cestovního ruchu. V druhé části jsou sportovní události zasazeny do kontextu rozvoje cestovního ruchu. V poslední části je vyhodnocován vliv …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Sport event and tourism development in a destination – case study Nové Město na Moravě” is to assess whether sport event initiates tourism development in a destination. The first part is concentrated on theoretical knowledge of the tourism development. In the second part the sport events are set in the context of tourism development. In the final part there is evaluated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Šašinka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta