Bc. Marek Bečička

Diplomová práce

Reologické sledování síťování polymerů pomocí UV ozařování

Rheological Evaluation of UV Curing of Polymers
Anotace:
Diplomová práce se zaobírá sledováním síťovacích a případně degradačních procesů u polymerních filmů o různém složení nastávajících po jejich vystavení účinkům UV záře-ní. Teoretická část se v první části zaobírá polymery všeobecně a jejich vlastnostmi a dále pak účinky vnějších činitelů na vlastnosti polymerních řetězců. Na tuto část plynule nava-zuje popis použitých materiálů a to konkrétně poly …více
Abstract:
This diploma thesis deals with monitoring of crosslinking and eventually degradation pro-cesses in polymer films of different compositions occurring after their exposure to UV radiation. The first section of the theoretical part deals with the polymers in general and their properties, as well as the effects of external factors on the properties of the polymer chains. This part follows continuously …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bečička, Marek. Reologické sledování síťování polymerů pomocí UV ozařování. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe