Bc. Anna Odehnalová

Diplomová práce

Detekce strukturních změn v DNA pomocí elektrochemické analýzy

Detection of structural changes in DNA by means of electrochemical analysis
Anotace:
Elektrochemické metody jsou jedním z mnoha nástrojů vhodných pro studium struktury DNA. Voltametrické signály DNA na rtuťových elektrodách, související s redukcí nukleových bází nebo s adsorpčně-desorpčními jevy, jsou vysoce citlivé ke změnám v konformaci DNA. Tyto změny mohou být způsobeny tvorbou zlomů, změnou nadšroubovicové hustoty nebo vazbou interkalátorů. Oxidační signály nukleových bází, měřené …více
Abstract:
Electrochemical methods are one of the multiple approaches for DNA structure analysis. Nucleobases yield reduction or tensammetric signals at the mercury electrodes. These signals are highly influenced by DNA structure and its changes. The changes in DNA structure can be caused by strand breaks, change in superhelix density or by binding of intercalators into the DNA strand. Oxidation signals yielded …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.
  • Oponent: RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Analytická biochemie