Adam Štěpánek

Bakalářská práce

Procedurálně generovaná krajina jako vizualizace kódu v jazyce C#

Procedurally Generated Landscape as a Visualization of C# Code
Anotace:
Softwarová vizualizace pomáhá programátorům lépe pochopit kód skrze vizuální vjemy. Tato práce představuje Helveg, nástroj pro softwarovou visualizaci, jenž mapuje strukturu kódu v jazyce C# společně s hlášeními překladače na procedurálně generovanou krajinu. Toho je dosaženo ve třech krocích (analýza kódu, generování krajiny a vykreslení), které jsou v práci detailně popsány. Prezentovány jsou také …více
Abstract:
Software visualization helps programmers better understand code through visual means. This thesis presents a software visualization tool, named Helveg, that maps the structure of C# code, along with compiler diagnostics, onto a procedurally generated landscape. This is achieved in three stages (code analysis, landscape generation, and rendering), which the thesis describes in detail. Presented are …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. David Kuťák
  • Oponent: Mgr. Vojtěch Brůža

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu