Kristýna SANKOVIČOVÁ

Bakalářská práce

Politický systém vybrané současné nedemokratické země komparace vlády Fidela a Raúla Castra na Kubě

The political system of the selected current undemocratic country - comparison of the government of Fidel and Raul Castro in Cuba.
Anotace:
Moje práce se zabývá komparací dvou bratrů, která má podat určitý obraz srovnání dvou vlád vůdců Kuby. Tento ostrov představuje jediný případ komunistické země na americkém kontinentě a jediný případ socialistické země, kde se moci nechopila komunistická strana, nýbrž muž, kterému se podařilo ovládnout na skoro 50 let celou Kubu. V roce 2008 došlo ke změně. Kvůli zdravotnímu stavu byl Fidel nucen předat …více
Abstract:
My work deals with the comparison of two brothers to submit a picture of comparison of the two leaders of the governments of Cuba. This island is the only example of communist country in the Americas and the only one case of socialist country, where the power was not taken by the Communist Party, but by a man who has managed to dominate for almost 50 years on the whole Cuba. In 2008 there was a change …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SANKOVIČOVÁ, Kristýna. Politický systém vybrané současné nedemokratické země komparace vlády Fidela a Raúla Castra na Kubě. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma