Bc. et Bc. Pavla Hegerová

Master's thesis

Neplánované mateřství očima žen

Unplanned motherhood from a women's point of view
Abstract:
Tato diplomová práce „Neplánované mateřství očima žen“ se zabývá prožíváním neplánovaného těhotenství, potažmo mateřství, očima žen. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. V teoretické části jsou vymezovány základní pojmy celé práce, a to pojem mateřství, rodičovství, neplánované těhotenství a interrupce. Empirická část je realizována jako kvalitativní výzkumné šetření, jehož cílem …more
Abstract:
This diploma thesis „Unplanned motherhood from a women´s point of view“ deals with the experience of unplanned pregnancy, if you like motherhood, from a women´s point of view. It is divided into two parts – theoretical and empirical. In the theoretical part are defined basic concepts of the whole thesis and it is a motherhood, a parenthood, an unplanned pregnancy and an abortion. The empirical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2017
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta