Bc. et Bc. Pavla Hegerová

Diplomová práce

Neplánované mateřství očima žen

Unplanned motherhood from a women's point of view
Anotace:
Tato diplomová práce „Neplánované mateřství očima žen“ se zabývá prožíváním neplánovaného těhotenství, potažmo mateřství, očima žen. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. V teoretické části jsou vymezovány základní pojmy celé práce, a to pojem mateřství, rodičovství, neplánované těhotenství a interrupce. Empirická část je realizována jako kvalitativní výzkumné šetření, jehož cílem …více
Abstract:
This diploma thesis „Unplanned motherhood from a women´s point of view“ deals with the experience of unplanned pregnancy, if you like motherhood, from a women´s point of view. It is divided into two parts – theoretical and empirical. In the theoretical part are defined basic concepts of the whole thesis and it is a motherhood, a parenthood, an unplanned pregnancy and an abortion. The empirical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta