Jiří KRB

Bakalářská práce

Průzkum pocitu bezpečí ve městě Cheb

Survey of safety feeling in Cheb
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá průzkumem pocitu bezpečí ve městě Cheb. Práce se skládá ze čtyř kapitol. Nejprve je představeno město Cheb a následně je charakterizováno z hlediska kriminality. Poté jsou uvedeny hlavní zjištěné problémy města. Ve druhé kapitole je představen realizovaný Průzkum pocitu bezpečí ve městě Cheb. Jsou popsány jednotlivé kroky výzkumu dle teorie, které jsou doplněny …více
Abstract:
Presented bachelor's work is dealing with survey of sense of security in Cheb town. The work is composed of four chapters. At first, there is introduced the town Cheb and after that the town is characterized from the point of criminality. Then here are stated the main discovered problems of the city. In the second chapter, is introduced realized Survey of sense of security in town Cheb. Here are described …více
 

Klíčová slova

výzkum marketing pocit bezpečí
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRB, Jiří. Průzkum pocitu bezpečí ve městě Cheb. Cheb, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/