Lukáš Blahut

Bakalářská práce

Nástroj pro vizuální modelování pomocí jazyka modelování i-star

i-Star Modeling Tool
Anotace:
Náplň této bakalářské práce spočívá v návrhu a implementaci online softwarového nástroje pro vizuální modelování diagramů modelů cílů, a to pomocí jazyka modelování i-star. Primární funkcionalita, kterou nástroj uživateli zpřístupňuje, je tvorba těchto modelů, jejich editace a následovné vyexportování celého modelu pro budoucí užití. Nástroj podporuje tvorbu modelů cílů na základě dvou metod. Hlavní …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis was to design and implement an online software tool, dedicated for working with goal modeling diagrams, using the i-star modelling laguage. Primary functionality of implemented application lies in creation and modification of goal models as well as in ability to export and import existing diagrams. Tool supports modelling based on two distinct methods. The main method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Svatopluk Štolfa
  • Oponent: David Ježek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma