Bc. Šárka Šebestová

Bakalářská práce

Dětství a dospělost ve filosofické reflexi (Korczak, Buber, Lévinas)

Childhood and Adulthood in Philosophical Reflection (Korczak, Buber, Lévinas)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou dětství a dospělosti s ohledem na díla Janusze Korczaka, Martina Bubera a Emmanuela Lévinase. Cílem práce je porovnat podoby dětství a dospělosti u daných filosofů a zároveň ukázat jejich pojetí výchovného vztahu. Jednotlivé části práce jsou věnovány vysvětlení důležitých pojmů u uvedených významných myslitelů.
Abstract:
Bachelor thesis is concerned with a childhood and adulthood issue considering publication written by Janusz Korczak, Martin Buber and Emmanuel Lévinas. Its aim is to compare the childhood and adulthood forms of given philosophers and simultaneously show their theory of an educational relationship. Particular parts of the thesis are applied to an explanation of important terms by the mentioned remarkable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šebestová, Šárka. Dětství a dospělost ve filosofické reflexi (Korczak, Buber, Lévinas) . Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie

Práce na příbuzné téma