Zuzana Richterová

Diplomová práce

Digitálna kinodistribúcia

Digital Cinema Distribution

Anotace:
Diplomová práca Digitálna kinodistribúcia pojednáva o prieniku digitálneho sposobu distribúcie filmov pro kiná pod´la zatiaĺ jediných platných štandardov pre digitálne kiná vydanými Hollywoodskou Digital Cinema Initiative zriadenou v roku 2002 (Digital Cinema System Specifications 2005 - povinná príloha práce) v spolupráci s European Digiotal Cinema Forum založeným v r. 2001. Práca načrtáva zmenu a …více
Abstract:
Diploma work Digital Cinema Distribution covers the conjunction of digital methods of distribution of films to cinemas by only current standards for cinemas issued by Hollywood Digital Cinema Initiative founded in 2002 (Digital Cinema System Specifications 2005 - separate enclosure to the diploma work) in cooperation with European Digital Cinema Forum founded in 2001. The diploma work maps the changes …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2006
  • Vedoucí: Aleš Danielis
  • Oponent: Pavel Borovan, Jan Jíra

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické;
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form;

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.