Bc. Petra Husáková

Bakalářská práce

Představy neformálních pečovatelů o možnosti spolupráce s formálními poskytovateli při zajištění péče o seniora s demencí

Informal caregivers ideas about a possibility of cooperation with formal care providers in securing the care about the elderly with dementia
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na představy neformálních pečovatelů o možnosti spolupráce s formálními poskytovateli při zajištění péče o seniora a demencí. Cílem práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: Jaká očekávání mají neformální pečovatelé vzhledem k terénním sociálním službám při zajištění péče o seniora s demencí? Bakalářská práce je členěna na tři části – část teoretickou, metodologickou …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of informal caregivers’ ideas about a possibility of cooperation with formal care providers in securing the care about the elderly with dementia. The aim of the thesis is to answer an elementary research question: What are expectations of informal caregivers regarding to social services in field in a case of securing the care about the elderly with dementia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Markéta Geregová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií