Monika BORÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Pěstounská péče a osvojení

- The foster care and adoption
Abstract:
Tato bakalářská práce je teoretická a zabývá se pěstounskou péčí a osvojením z hlediska nejlepšího zájmu dítěte. Nejprve však práce popisuje náhradní rodinnou péči a její formy a pak následně porovnává pěstounství a osvojení z různých pohledů, jako jsou: práva a povinnosti původní rodiny, práva a povinnosti pečující osoby, doba trvání péče, pro každé dítě je vhodná jiná forma náhradní rodinné péče …more
Abstract:
This work is theoretical and deals with foster care and adoption in terms of the best interests of the child. First, the work describes foster care and its forms and subsequently compares foster care and adoption from different perspectives, such as: the rights and obligations of the original family, the rights and duties of caregivers, duration of care for each child is suitable another form of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BORÁKOVÁ, Monika. Pěstounská péče a osvojení. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií