Theses 

Vývoj a struktura obyvatelstva na Broumovsku – Mgr. Martina Altmannová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Martina Altmannová

Bakalářská práce

Vývoj a struktura obyvatelstva na Broumovsku

Development and structure of population in Broumovsko

Anotace: Hlavním tématem práce je zhodnocení demografických procesů a struktury populace ve správním obvodě obce s rozšířenou působností Broumov. Vzhledem k periferní poloze území a jejímu odlišnému historickému vývoji v rámci České republiky je zde možné pozorovat specifické demografické chování. První část práce se věnuje zhodnocení populačního vývoje v období 1869 až 2010, přičemž vývoj v posledních 20 letech je podroben detailnějšímu rozboru. V následující části je charakterizována struktura obyvatelstva podle pohlaví, věku, vzdělání, národnosti a náboženského vyznání. Výsledky obou částí práce jsou srovnány s ostatními správními obvody okresu Náchod a Českou republikou. Práci uzavírá kapitola, v níž je nastíněn možný budoucí vývoj obyvatelstva na Broumovsku.

Abstract: The main topic of this thesis is to analyze the demographic processes and the structure of the population in Broumovsko. Due to the peripheral location of this region and its different historical development within the Czech Republic, it is possible to observe here a specific demographic behavior. The first part of this thesis analyzes the population development between 1869 and 2010 with a detail focus on last 20 years. The structure of the population according to the gender, age, education, nationality and religion is characterized in the next part. The results from both parts are compared with other administrative units within Nachod area and also with the whole Czech Republic. The last part of the thesis is focused on the potential development of the population in Broumovsko in the future.

Klíčová slova: Broumovsko, správní obvod, obyvatelstvo, struktura, vývoj, administrative district, population, structure, development

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Michaela Výduchová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 07:00, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz