Bc. Mariana Slámová

Diplomová práce

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech v rámci hodin zeměpisu na základní škole

Cross-sectional topics Thinking within European and Global Context in geography lesson at primary school
Anotace:
V diplomové práci se autorka věnuje průřezovému tématu Výchova v evropských a globálních souvislostech v rámci hodin zeměpisu na 2. stupni základní školy. Cílem práce je návrh projektového dne zaměřený na globální problémy současného světa v rámci průřezového tématu. Projektový den byl ověřen a odučen na Základní škole a Mateřské škole Benešov nad Ploučnicí. Projektového dne se zúčastnili žáci jednoho …více
Abstract:
In the diploma thesis the authoress is focused on thinking within European and global context in geography lessons at upper primary school. The aim is to suggest a day as a project focusing on the today's world global problems according to the cross-sectional topic. The project day was checked out and taught at the Primary school and Nursery school in Benešov nad Ploučnicí. The project day was attended …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
Zveřejnit od: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slámová, Mariana. Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech v rámci hodin zeměpisu na základní škole. Liberec, 2015. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická