Bc. Tomáš Kovanda

Diplomová práce

Indigenous Spirituality in Monkey Beach by Eden Robinson and The Last Report on the Miracles at Little No Horse by Louise Erdrich

Indigenous Spirituality in Monkey Beach by Eden Robinson and The Last Report on the Miracles at Little No Horse by Louise Erdrich
Anotace:
Tato práce zkoumá spiritualitu původních obyvatel Severní Ameriky v kontextu dvou románů, Monkey Beach od Eden Robinson a The Last Report on the Miracles at Little No Horse od Louise Erdrich. Je poskytnuto několik různých perspektiv na zkoumanou problematiku, a zkoumá se role spirituality původních obyvatel v dnešním světě.
Abstract:
This thesis examines spirituality of North America's Indigenous inhabitants in the context of two novels, Monkey Beach by Eden Robinson, and The Last Report on the Miracles at Little No Horse by Louise Erdrich. Several different perspectives dealing with the topic are used, and the role of Indigenous spirituality in today's world is examined.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma