BcA. Ludmila Urbanová, DiS.

Diplomová práce

Dechový orchestr mladých při ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci

Young wind orchestra at Gustav Mahler primary school in Humpolec
Anotace:
Anotace Magisterská práce pojednává o Dechovém orchestru mladých při Základní umělecké školy v Humpolci. Krátká promluva o G. Mahlerovi. Kdy orchestr vznikl. Jak se vyvíjel a jak se rozrůstal počet hráčů v orchestru. Dále jeho historie a úspěchy. Nakonec přílohy s fotografiemi orchestru.
Abstract:
Annotation Thesis discusses aboutYoung wind orchestra primary school in Humpolec. Short speech about Gustav Mahler. When is orchestra generated and how to develop and grew it quantity players in orchestra. Next is a history and achievements. At last eventually annex with fotoes orchestra.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. MgA. Jindřich Petráš
  • Oponent: MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/fzqez/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Hra na lesní roh