Veronika JEŽKOVÁ

Bakalářská práce

Omezená zevní stimulace a její vliv na míru syndromu vyhoření

Restricted environmental stimulation and its effect on the level of the burnout syndrome
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o technice zvané omezená zevní stimulace. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se zaměřuje na pojem omezení stimulace, chambre REST, syndrom vyhoření, její definicí, příznaky, vývojem, diagnostikou, léčbou a prevencí. Empirická část této práce se zabývá jednou z technik chamber REST, česky ji označujeme, jako ,,terapii tmou" nebo ,,pobyt …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a technique called limited external stimulation. The thesis is divided into the theoretical and empirical part. The theoretical part focuses on the notion of restriction of stimulation, chambre REST, burnout syndrome, its definition, symptoms, progression, diagnosis, therapy and prevention. The empirical part of this thesis deals with one of the REST chamber techniques …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 7. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Marek Malůš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JEŽKOVÁ, Veronika. Omezená zevní stimulace a její vliv na míru syndromu vyhoření. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta