Theses 

Stanovení aktivity pankreatické lipázy a možnosti jejího ovlivnění – Bc. Veronika Křemečková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Bioanalytik

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Veronika Křemečková

Diplomová práce

Stanovení aktivity pankreatické lipázy a možnosti jejího ovlivnění

Determination of pancreatic lipase activity and possibility of its affection

Anotace: Tato diplomová práce se zabývala sledováním aktivity pankreatické lipázy a možnostmi jejího ovlivnění. Aktivita pankreatické lipázy byla stanovena v závislosti na teplotě, pH, koncentraci substrátu a přítomnosti karbamátových a salicylanilidových inhibitorů. Mezní rychlost reakce (Vm), Michaelisova konstanta (Km) a hodnota IC50 byly stanoveny spektrofotometrickou metodou. V důsledku různých reakčních podmínek byly získány rozdílné výsledky. Na základě získaných výsledků bylo možné určit, za jakých podmínek je rychlost reakce nejvyšší a jaký inhibitor je nejúčinnější.

Abstract: This thesis dealt with a monitoring of pancreatic lipase activity and possibility of its affection. Pancreatic lipase activity was determined depending of the temperature, pH, concentration of substrate and presence of carbamate and salicylanilide inhibitors. Maximum rate (Vm), the Michaelis constant (Km) and the IC50 were determined using the spectrophotometric method. Consequently for different reaction conditions different results were obtained. Based on the obtained results, it was possible to determine the conditions under which the reaction rate is high, and what is the most effective inhibitor.

Klíčová slova: pankreatická lipáza, pankreatitida, inhibitory pankreatické lipázy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Šárka Štěpánková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27358 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Jak správně citovat práci

Křemečková, Veronika. Stanovení aktivity pankreatické lipázy a možnosti jejího ovlivnění. Pardubice, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:29, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz