BcA. Oto DOSTÁL

Diplomová práce

1. Teoretická část: Aspekty užití stereoskopie při tvorbě animovaného filmu 2. Praktická část: Jack a citronovník - 3D animovaný film

1. Stereoscopy in animated movie 2. Jack and the Lemon Tree - 3D animated short
Anotace:
Práce pojednává o základních principech technologie stereoskopického zobrazení. Poukazuje na jeho specifika a vliv na jednotlivé složky audiovizuálního díla.
Abstract:
This text discusses the basic principles of stereoscopic technology. It points on specific aspects of stereoscopy and their influence on individual elements of audiovisual piece.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013
Zveřejnit od: 24. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Jan Živocký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOSTÁL, Oto. 1. Teoretická část: Aspekty užití stereoskopie při tvorbě animovaného filmu 2. Praktická část: Jack a citronovník - 3D animovaný film. Zlín, 2013. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Animovaná tvorba

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.