Theses 

Sponzoring vs. Corporate social responsibility (CSR) – Bc. David Benda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. David Benda

Bakalářská práce

Sponzoring vs. Corporate social responsibility (CSR)

Sponsoring vs. Corporate social responsibility (CSR)

Anotace: Závěrečná práce se zabývá pojmy sponzoring a společenská odpovědnost firem. První část práce je zaměřena na definování obou uvedených pojmů, rozebírá jejich druhy, funkce a cíle. Druhá část práce poskytuje základní informace o firmách NIBE a DZ Dražice a následně se věnuje porovnání využití obou nástrojů v uvedených firmách. Práce v této části čerpá z teoretického základu zpracovaného ve své první části a současně využívá autorových praktických profesních zkušeností z působení v uvedených firmách.

Abstract: The thesis deals with the concepts sponsorship and corporate social responsibility. The first part is concentrated in to the definition of the both upper mentioned concepts, analyzes their types, functions and targets. The second part provides basic information about the companies NIBE and DZ Dražice and consequently is focusing in to the comparison of the use the two instruments in the named companies. The practical part uses facts from the theoretical part defined in the first part of this thesis and uses the author practical professional experiences obtained during his career in these companies.

Klíčová slova: Sponzoring, Společenská odpovědnost firem, Marketingový mix, Komunikační mix, Nibe, DZ Dražice

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jana Matúšová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 20:18, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz