Mgr. Pavla Ďásková

Diplomová práce

Sledování bolesti u dětí na jednotce intenzivní péče

Monitoring of pain in children in the intensive care unit
Anotace:
Tématem práce je sledování bolesti u dětí předškolního věku. Teoretická část se zabývá komplexním pohledem na bolest, její anatomii, příčinou, projevy, diagnostikou, léčbou a specifiky bolesti u dětí. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak se sleduje a zaznamenává a léčí bolest u dětí předškolního věku na jednotkách intenzivní péče. Jako metodu k zjištění těchto informací jsem použila výpis z dokumentace …více
Abstract:
The theme of the study is to monitor pain in preschool children. The theoretical part deals with a comprehensive view of pain, its anatomy, causes, symptoms, diagnosis, treatment and specifics of pain in children. The aim of the thesis was to investigate how the monitors and records and treats pain in preschool children in intensive care units. As a method to determine this information, I used an extract …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Hana Pinkavová
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče