Mgr. Lenka Kryčerová

Bakalářská práce

Paradigmata ruské revoluce a stalinismu v tvorbě Michala Reimana

Paradigms of the Russian Revolution and Stalinism in the Production of Michal Reiman
Anotace:
Práce „Paradigmata ruské revoluce a stalinismu v tvorbě Michala Reimana“ se vyznačuje rozborem Reimanových předních děl týkajících se dějin Ruska a SSSR a zasazením tohoto významného historika do dobové atmosféry. Je příspěvkem k dosud uceleně nezpracovanému tématu české poválečné historiografie.
Abstract:
The piece of work „Paradigms of the Russian revolution and stalinism in the production of Michal Reiman“ is noted for the analysis of Reiman notable literal production dealing with the history of Russia and the USSR. The work contextualizes this significant historian to the contemporary atmosphere. It is a contribution to so far not completely processed topic of the Czech postwar historiography
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie