Bc. Jan Lejsek

Bakalářská práce

Tréninkové postupy a metody prevence zranění a komplexní pohybový rozvoj rozhodčího ledního hokeje

Training procedures and methods to prevent injuries and comprehensive physical development of ice hockey referee
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je analýza tréninkových postupů, metod prevence zranění a komplexní pohybový rozvoj rozhodčího ledního hokeje. Lední hokej je v současnosti jednou z nejrychlejších a nejatraktivnějších kolektivních her vůbec. Proto je potřebné, aby rozhodčí správně dbali na veškeré tréninkové postupy potřebné k fyzickému zvládnutí této úlohy, aplikovali metody prevence proti zraněním …více
Abstract:
The subject of this thesis is the analysis of training techniques, methods to prevent injuries and physical development of complex ice hockey referee. Hockey is currently one of the fastest and most attractive team games at all. Therefore, it is necessary to judge correctly heed to all training procedures needed to physically cope with this task, apply the methods to prevent injuries and comprehensively …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jiří Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport