Bc. Kateřina Tarabusová

Diplomová práce

Digitální mapa vybrané knihovny Masarykovy univerzity

Digital map of selected library of Masaryk University
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem mapové aplikace Knihovny univerzitního kampusu Masarykovy univerzity. Aplikace interaktivně znázorňuje služby knihovny ve 3D modelu budovy a v mapě knihovního fondu. Stěžejní funkcí aplikace je vyhledávání knih podle jejich signatur a následné zobrazení jejich uložení v mapě. V procesu tvorby systému došlo také k návrhu map a mapových znaků včetně jejich testování …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to describe a proposed design of a map application for the Library of the University Campus of Masaryk University. This interactive application presents the library's services and showcases the library building in a 3D model and also includes a map of the library collection. The key function of the application is book search by the books' unique identifiers as well as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta