Rebecca Mango

Diplomová práce

Sustainable practices in plastic waste management – case study of Acqua San Benedetto SpA

Sustainable practices in plastic waste management – case study of Acqua San Benedetto SpA
Anotace:
Plastové znečištění pocházející ze suboptimálního nakládání s odpady patří dnes k nejvíce zmiňovaným globálním environmentálním problémům způsobeným lidskou činností. Toto je řešeno konceptem udržitelného rozvoje aplikovaným na oblast podnikání s cílem přejít na ekologičtější výrobu a postupy. Jeden z slibných přístupů se týká plastového odpadu a jeho recyklace jako nejudržitelnějšího zpracování tohoto …více
Abstract:
Plastic pollution deriving from suboptimal waste management is today among the most mentioned global environmental problems caused by the human activities. This is being addressed by the concept of sustainable development applied to the business field with the goal of shifting to a more greener production and practices. One of the promising approach is related to the plastic waste and its recycling …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 7. 2020
  • Vedoucí: Ing. Michal Struk, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta