Bc. Tomáš Chládek

Diplomová práce

Úložiště výsledků pro výkonnostní testování

Performance testing - Result repository
Anotace:
Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat webovou aplikaci na správu, porovnávání a ukládání výsledků výkonnostních testů. Nejprve byl zpracován průzkum aktuálního stavu v oblasti správy výsledků pro výkonnostní testy. Na základě analýzy problému byla potom vytvořena požadovaná webová aplikace. V aplikaci lze pracovat s více projekty, přičemž každý z nich se skládá z testů a sestavení (build …více
Abstract:
The goal of this thesis was to design and implement the web application for managing, comparing and storing of performance tests results. First the research of the current state of the systems in the field of managing of performance tests results was made. The required web application has been then made according to the analysis of the problem. This application supports multiple projects where each …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma