Mgr. Adam Franc

Diplomová práce

Virus jako předmět výzkumu v diskurzu nových médií

Virus as a research subject in the new media discourse
Anotace:
Ačkoliv problematice počítačových virů je věnována zvýšená pozornost již od konce 80. let. Publikované studie se věnují převážně praktické otázce bezpečnosti digitálních sítí a jsou většinou soustředěny na popis technických aspektů počítačových virů. Zatímco zahraniční badatelé v oblasti nových médií tento deficit pomalu napravují a nahlížejí virus jako kulturní, politický nebo umělecký fenomén, v …více
Abstract:
Although the issue of computer viruses has been focused on fairly closely since late 80s, the published studies focus mainly on the practical question of safety of digital network and are mostly concentrated on merely the description of technical aspects of computer viruses. While foreign researchers in the area of new media are slowly correcting this deficit and perceiving this virus as cultural, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Panák Husárová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma