Ing. Tomáš MATELA

Bakalářská práce

Kyberterorismus, bioterorismus, chemický a jaderný terorismus - hrozby současnému světu

Cyber-terrorism, bioterrorism, chemical terrorism and nuclear terrorism - current world threads
Anotace:
Cílem této práce je zpracování základních informací vztahujících se k novodobým trendům a možnostem terorismu. V posledních letech jsou středem zájmu vlád států, které jsou terorismem ohroženy, zbraně hromadného ničení (ZHN). Jedná se o zbraně biologické, chemické a jaderné. Všeobecný přehled těchto zbraní bude tématem této práce. V úvodu se zmíním i o hrozbě, která je strašákem budoucnosti. Je jí …více
Abstract:
The aim of this work is to process the basic information referring to new trends and possibilities of terrorism. In the center of interest of the countries jeopardized by terrorism are weapons of mass destruction. It could be biological, chemical or nuclear weapons. General overview of those weapons will be the subject of this work. First I'm talking about the threat of the future which is the cyber …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2006
Identifikátor: 3585

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2006
  • Vedoucí: JUDr. Vladimír Laucký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATELA, Tomáš. Kyberterorismus, bioterorismus, chemický a jaderný terorismus - hrozby současnému světu. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 06. 2036

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.