Denisa Filípková

Bachelor's thesis

Sémiotická analýza vizuální reprezentace mužů a žen na titulních stranách českého tisku

Semiotic Analysis of Visual Representation of Men and Women on the Front Pages of the Czech Press
Abstract:
Cílem bakalářské práce je provést repliku Revize Goffmanovy analýzy zobrazování mužů a žen v reklamě (Bell, a další, 2002). Základem této práce je vyhodnocení výsledků mé analýzy, a také porovnání mých výsledků s výsledky původní analýzy a hypotézami, které byly v původní analýze stanoveny. Předmětem mé analýzy je český tisk. Do analýzy jsem zařadila 1 110 fotografií mužů, žen nebo skupiny obou, které …more
Abstract:
The Bachelor's work objective is to carry out Goffman's Gender Advertisements revisited (Bell, a další, 2002) by way of replica. Evaluation of my analysis results is together with comparison of my findings with both the original analysis and hypotheses, which were defined by the original analyses. The subject matter of my analysis is Czech press. 1110 photos of men, women or groups of both …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: Michal Novák
  • Reader: Tomáš Kincl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36584