Michal Pečínka

Bakalářská práce

Sociophonetic analysis of a film character’s accent: Sam from Peter Jackson’s Lord of the Rings trilogy

Sociophonetic analysis of a film character’s accent: Sam from Peter Jackson’s Lord of the Rings trilogy
Anotace:
Tato práce se zabývá výslovností fiktivní filmové postavy, která mluví s předem specifikovaným a konkrétním Britským přízvukem, a která je ztvárněna americkým hercem. Hlavním cílem této práce je aplikace metod akcentové analýzy na napodobeninu konkrétního přízvuku ve filmovém prostředí, za účelem zjištění, zda jsou tyto metody užitečné k posouzení kvality hercova výkonu. Filmová postava byla vybrána …více
Abstract:
The present thesis deals with the pronunciation of a fictional film character, speaking with a specific British accent, portrayed by an American actor. The main aim of the study is to apply methods of accent analysis to an imitated accent in the context of a film and learn how useful they are in judging the quality of the imitation. The choice of the character was guided by the need for specificity …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Magda Sučková
  • Oponent: Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta