Michal Pečínka

Bachelor's thesis

Sociophonetic analysis of a film character’s accent: Sam from Peter Jackson’s Lord of the Rings trilogy

Sociophonetic analysis of a film character’s accent: Sam from Peter Jackson’s Lord of the Rings trilogy
Abstract:
Tato práce se zabývá výslovností fiktivní filmové postavy, která mluví s předem specifikovaným a konkrétním Britským přízvukem, a která je ztvárněna americkým hercem. Hlavním cílem této práce je aplikace metod akcentové analýzy na napodobeninu konkrétního přízvuku ve filmovém prostředí, za účelem zjištění, zda jsou tyto metody užitečné k posouzení kvality hercova výkonu. Filmová postava byla vybrána …more
Abstract:
The present thesis deals with the pronunciation of a fictional film character, speaking with a specific British accent, portrayed by an American actor. The main aim of the study is to apply methods of accent analysis to an imitated accent in the context of a film and learn how useful they are in judging the quality of the imitation. The choice of the character was guided by the need for specificity …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Bc. Magda Sučková
  • Reader: Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta