Bc. Jozef Borko

Diplomová práce

Vplyv prídavku sacharózy do kvasu na senzorickú kvalitu destilátov

Vliv přídavku sacharózy do kvasu na senzorickou kvalitu destilátů
Anotace:
Destilátem se rozumí ušlechtilá lihovina, jejíž složení a kvalita závisí na celém výrobním procesu - sběru a zpracování ovoce, kvašení rmutu, určení správné doby destilace a jejím správném provedení, tj. oddělení úkapu a dokapu a stejně závisí i na správném uskladnění destilátu. Osobité aroma získává destilát z ovoce či suroviny, ze které byl připraven. Důležitou složkou kvasu je cukr, který je rozhodující …více
Abstract:
Distillate means a noble spirit whose composition and quality depend on the entire production process - harvesting and processing of fruit, fermentation of the yeast, determination of the right time of distillation and its correct implementation, separation of surprise and surprise, and so depends also on the correct storage of the distillate. A particular flavor receives the distillate from the fruit …více
Abstract:
Destilátom sa rozumie ušľachtilá liehovina, ktorej zloženie a kvalita závisí na celom výrobnom procese – zbere a spracovaní ovocia, kvasení kvasu, určení správnej doby destilácie a jej správnom prevedení, tj. oddelenie úkvapu a dokvapu a tak isto závisí aj na správnom uskladnení destilátu. Osobité aróma získava destilát z ovocia či suroviny, z ktorej bol pripravený. Dôležitou zložkou kvasu je cukor …více
 

Klíčová slova

destilát cukr destilace

Klíčová slova

destilácia cukor destilát
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Híc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.