Bc. Jozef Borko

Master's thesis

Vplyv prídavku sacharózy do kvasu na senzorickú kvalitu destilátov

Vliv přídavku sacharózy do kvasu na senzorickou kvalitu destilátů
Abstract:
Destilátem se rozumí ušlechtilá lihovina, jejíž složení a kvalita závisí na celém výrobním procesu - sběru a zpracování ovoce, kvašení rmutu, určení správné doby destilace a jejím správném provedení, tj. oddělení úkapu a dokapu a stejně závisí i na správném uskladnění destilátu. Osobité aroma získává destilát z ovoce či suroviny, ze které byl připraven. Důležitou složkou kvasu je cukr, který je rozhodující …more
Abstract:
Distillate means a noble spirit whose composition and quality depend on the entire production process - harvesting and processing of fruit, fermentation of the yeast, determination of the right time of distillation and its correct implementation, separation of surprise and surprise, and so depends also on the correct storage of the distillate. A particular flavor receives the distillate from the fruit …more
Abstract:
Destilátom sa rozumie ušľachtilá liehovina, ktorej zloženie a kvalita závisí na celom výrobnom procese – zbere a spracovaní ovocia, kvasení kvasu, určení správnej doby destilácie a jej správnom prevedení, tj. oddelenie úkvapu a dokvapu a tak isto závisí aj na správnom uskladnení destilátu. Osobité aróma získava destilát z ovocia či suroviny, z ktorej bol pripravený. Dôležitou zložkou kvasu je cukor …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Híc, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Horticulture

Master programme / field:
Horticultural Engineering / Management of Horticulture Technology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.