JUDr. David Kolumber, Ph.D.

Diplomová práce

Druhá Československá republika

Second Czechoslovak Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá érou tzv. II. Československé republiky, nepříliš dlouhým obdobím v moderních dějinách našeho státu (1. 10. 1938 – 14. 3. 1939). Diplomová práce je rozdělena na tři části: v první je naznačen historický vývoj, zmíněna je změna názvu státu a soudobý stav ústavní listiny z února 1920. Zmíněny jsou i politická situace a zahraniční vztahy republiky. Ve druhé části je naznačen právní …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the Second Czechoslovak Republic, a quite short period in the modern history of our state (1938/10/01 – 1939/03/14). The thesis is divided into three parts: the first one indicates historical development, a change of the name of the state and the contemporary status of the Constitutional Charter from February 1920. The political situation and foreign relations are also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta