Bc. Libuše Šílová

Bakalářská práce

Školní jídelny v 21.století, přežitek nebo potřebná služba

Dining room in 21st century, anachronism or necessary service
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zdravou výživou, zdravým životním stylem a oblíbeností pokrmů ve školní jídelně. Historií i současností školních jídelen a právními předpisy souvisejícími se školním stravováním. Klíčová slova: školní jídelna, zdravá výživa, zdravý životní styl, spotřební koš, školní stravování, stravování dětí.
Abstract:
Šílová, Libuše: School dining-room in 21st century, anachronism or necessary service? Bachelor’s dissertation, Brno: Masaryk University, Teacher´s College, 2011, pages 83 + 1 Attachments. Thesis leader: PhDr. Jana Veselá Ph.D. Bachelor dissertation deal with healthy nutrition, healthy life style and popularity of meals in School dining-room. Also by history and present time of School dining-room and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování