Ondřej Uhlík

Bachelor's thesis

Analýza efektivity penzijního připojištění se státním příspěvkem v ČR v letech 2003 - 2013

Effectiveness analysis of the State-Contributory Supplementary Pension Insurance in the Czech Republic between 2003 - 2013
Abstract:
Penzijní připojištění se státním příspěvkem využívá již od jeho vzniku v roce 1994 vysoký počet účastníků. Jeho formou se snaží vytvořit dostatečnou finanční rezervu pro výplatu doplňkové penze ve stáří tak, aby náhradový poměr nebyl příliš nízký. Za tímto účelem se na penzijní fondy spoléhají miliony účastníků. Se zvyšujícím se počtem obyvatel dožívajících se stále vyššího věku nabývá participace …more
Abstract:
The State-Contributory Supplementary Pension Insurance (SCSPI) is frequently used since beginning in year 1994. Participants are trying to make sufficient financial reserve through SCSPI to provide supplementary pension. Thus replacement ratio wouldn't be too low. Millions of participants rely on pension funds. The need of higher participation on creating supplementary pension is rising as well as …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: Jiří Štekláč
  • Reader: Pavel Řežábek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/60940