Theses 

Motivace k dobrovolnictví – Bc. Eva Prokopová, DiS.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eva Prokopová, DiS.

Bachelor's thesis

Motivace k dobrovolnictví

Motivation for Volunteering

Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou dobrovolnictví, a to konkrétně motivací k dobrovolnické činnosti u věkové kategorie 50 let a výše. Jejím cílem je analyzovat motivaci seniorů k dobrovolnické činnosti. Práci tvoří dvě části, teoretická a empirická. V teoretické části je s využitím odborných zdrojů definováno dobrovolnictví, jeho formy a přínos pro dobrovolníky. Blíže je specifikováno seniorské dobrovolnictví a je zde uvedeno zasazení problematiky do oboru speciální pedagogiky. V kapitole pojednávající o motivaci k dobrovolnictví jsou popsány různé přístupy a motivační teorie. Jsou zde zmíněny stimuly a inhibitory motivace k dobrovolnictví a rovněž nevhodné motivy. V empirické části práce je zpracován výzkum motivace seniorů k dobrovolnictví. Z výzkumu vyplývá, že dobrovolnictví ovlivňuje především věk, pohlaví a výše dosaženého vzdělání. Na základě výzkumu autorka doporučuje, jak vyhledávat dobrovolníky nové a navrhuje, jak udržet motivaci dobrovolníků stávajících.

Abstract: This bachelor thesis deals with problems concerning volunteering, specifically focusing on motivation for volunteering in the senior category of 50 years of age or older. This thesis aim is to analyse the motivation of seniors to act as volunteers. Thesis consists of two main parts, theoretical and empiric. In the theoretical aspect of thesis volunteering is defined, its forms and the gains it has for volunteers. There is a closer specification of senior's volunteering and it is set in the field of social pedagogy. In the chapter concerning motivation to volunteering different approaches and motivational theories are described. Stimulations and inhibitors of motivation to volunteering are also being mentioned and also there are warnings concerning negative motives. In the empiric part of the thesis there is a research on motivation to volunteering from which concludes how it is affected by age, gender, and education. Based on this research the author recommends how to find and get new volunteers and how to motivate the current volunteers so that they keep doing their activities.

Keywords: dobrovolnictví, dobrovolník, senior, motivace

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2014
  • Accessible from:: 15. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2014
  • Supervisor: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27488 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

The right form of listing the thesis as a source quoted

Prokopová, Eva. Motivace k dobrovolnictví. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Go to top | Current date and time: 18/2/2019 22:18, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz