Ing. Břetislav Štulpa

Bakalářská práce

Posouzení dopravní obslužnosti v regionu Boskovicko

Evaluation of transport serviceability in Boskovicko region
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je navržení a posouzení možných změn v dopravní obslužnosti regionu Boskovicko se zaměřením na obslužnost v úseku Skalice nad Svitavou - Chornice v kombinaci veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy. První část práce se zabývá analýzou současného stavu. Po provedení analýzy současného stavu dopravní obslužnosti, jsou na její základě provedeny návrhy na zlepšení …více
Abstract:
The aim of this project is to suggest and evaluate the possible changes in traffic serviceability in Boskovicko region. The project is focused on traffic sector Skalice nad Svitavou ? Chornice in combination of public railway transport and public bus transport. The first part is dealing with analysis of current state. Based on this analysis are given suggestions on improvement of the transport serviceability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Štulpa, Břetislav. Posouzení dopravní obslužnosti v regionu Boskovicko. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera