Bc. Pavlína Šteflová

Diplomová práce

Akumulace promiskuitní DNA a mikrosatelitů na pohlavních chromozomech rostlin

Accumulation of promiscuous DNA and microsatellites on the sex chromosomes of plants
Anotace:
Původ a evoluce pohlavních chromozomů patří k nejdůležitějším otázkám evoluční biologie. Zejména chromozom Y představuje z hlediska absence rekombinace jedinečný genetický objekt, kde stále probíhá množství degenerativních procesů. Zatímco pohlavní chromozomy většiny živočichů jsou evolučně velmi staré, u dvoudomých rostlin (jako jsou modelové rostliny Silene latifolia a Rumex acetosa) nacházíme mnohem …více
Abstract:
The origin and evolution of sex chromosomes belongs to the most important questions in evolutionary biology. Especially chromosome Y, because of its lost of recombination, represents unique genetic subject, where a lot of degenerative processes are in action. While majority of animal sex chromosomes are evolutionary very old, plant dioecious species (such as model plants Silene latifolia and Rumex …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta